Schoolnieuws

24 maart 2017
Week van de lentekriebels
08 maart 2017
Workshops & projecten
14 februari 2017
Actie: Geef mij maar een boek! Boek cadeau gekregen van Piet & Helga!

Bekijk onze folder

Onderwijskwaliteit Minckelers

Een paar citaten uit dat rapport van de Inspectie van het Onderwijs:


“De school heeft de afgelopen twee jaar met succes gewerkt aan de verbetering van het onderwijs.’’


“De school kenmerkt zich door een sterk pedagogisch klimaat, dat ook door de leerlingen als zodanig wordt gewaardeerd.”


‘’De school biedt kinderen veel structuur, rust en een veilige leeromgeving. De leraren benaderen de leerlingen op een positieve manier.”


‘’De eindopbrengsten en de tussenopbrengsten op de Minckelersschool zijn voldoende.’’


‘’De school hecht eraan een zo breed mogelijk aanbod te verzorgen. Zij zorgt ervoor dat de creatieve vorming (kunstzinnige vorming, drama, muziek) en de sociaal-emotionele ontwikkeling hun plaats binnen het aanbod behouden.’’


‘’De leraren spreken hoge verwachtingen uit naar de leerlingen; leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht en zij tonen zich actief betrokken bij hun werk.”

fb tw

Nieuws uit de groepen

18 mei 2017
17 mei 2017
17 mei 2017

OBS J.P. Minckelers

Minckelersstraat 36
1221 KH Hilversum

T (035) 685 30 21
E info@minckelersschool.nl